Breviar01.02

 Сретение Господне 2 февруари 

І ВЕЧЕРНЯ

Химн

1. Това, което вестяха пророци,

през векове от Духа вдъхновени,

изпълва се днес в утробата чиста

на Дева свята.

2. На цяла вселена Бог и Владика,

заченат в Дева, от Дева роди се,

а тя, родила Сина си, остана

Приснодевица.

3. Праведен старец Го взе и прегърна,

дошъл вдъхновен на Вишния в храма,

дълго очаквал да види утеха –

Христа Господен.

4. Родителко свята на Цар всевечен,

изслушай молитвите наши с благост,

и благодат от Сина изпроси ни,

Божия майко.

5. Христе, Светлина изгряваща свише,

откриваш ни тайните на Отца Си,

стори да Те славим и ние във храма

на вечната святост. Амин.

Псалмите и песента са от І вечерня на Рождество Христово.

1 ант. Йосиф и Мария донесоха Исус в Йерусалим, * за да Го представят пред Господа.

Псалм 112 (113)

Хвалете, раби Господни, *

хвалете името Господне.

            Да бъде благословено името Господне *

            отсега и довека.

От изгрев-слънце до запад *

да бъде прославяно името Господне.

            Висок над всички народи е Господ; *

            Неговата слава е над небесата.

Кой е като Господа, Бога наш, Който живее във висините, *

наклонява се и с внимание гледа на небето и земята;

            из праха издига бедния *

            и от калта въздига сиромаха,

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

            неплодната настанява вкъщи като майка, *

     радваща се за децата!

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

     Както беше в началото и сега и всякога *

      и във веки веков. Амин.

1 aнт. Йосиф и Мария донесоха Исус в Йерусалим, * за да Го представят пред Господа.

2 ант. Приготви своя храм, Сионе,* и приеми Христа Царя.

Псалм 147 (147 Б)

Хвали, Йерусалиме, Господа; *

хвали, Сионе, твоя Бог,

            защото Той укрепява заворките на твоите порти, *

            благославя твоите синове сред тебе;

утвърдява в твоите предели мир, *

с тлъста пшеница те насища;

            праща на земята Своето слово; *

            Неговото слово бързо върви;

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

            хвърля градушката Си на късове; *

            пред Неговия мраз кой ще устои?

Прати словото Си, и всичко се разтапя; *

духне с вятъра Си, и води потекат.

            Той яви Своето слово на Яков, *

            Своите наредби и Своите съдби – на Израил.

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

         Слава на Отца и Сина *

         и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

2 aнт. Приготви своя храм, Сионе,* и приеми Христа Царя.

3 ант. Блажен си, праведни Симеоне, * ти прие Христа Господа, Спасителя на Своя народ.

Песен

Фил. 2:6-11

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

            но понизи Себе Си, *

            като прие образ на раб

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

            смири Себе Си, бидейки послушен до смърт, * 

            и то смърт кръстна.

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име, което е по-горе от всяко име,

             та в името на Исуса да преклони колене *

             всичко небесно, земно и подземно,

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

           Слава на Отца и Сина *

           и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

3 aнт. Блажен си, праведни Симеоне, * ти прие Христа Господа, Спасителя на Своя народ.

Четене

Евр. 10:5-7

Жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми приготви. Всесъжения и жертви за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: ето, ида (писано е за Мене в началото на книгата), за да изпълня, Боже, Твоята воля.

Респонсорий

В. Господ Бог яви Своето спасение, * що е приготвил пред лицето на всички народи.

Вс. Господ Бог яви…

В. Светлина за просвета на езичниците.

Вс. Що е приготвил пред лицето на всички народи.

В. Слава на Отца.

Вс. Господ Бог яви…

Антифон към Песен на Мария Старецът носеше Младенеца, * а Той му беше Владика; / Дева Го роди / и като запази девството си, Му се поклони.

Душата ми величае Господа, *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *
и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

Силният ми стори велико нещо, *
и свято е името Му ;

Неговата милост е от рода в род *
към онези, които се боят от Него;

Той показа сила с десницата Си; *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престоли и въздигна смирени; *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,

както обеща на нашите деди, *
на Авраам и потомството му във вековете.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, и сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Антифон към Песен на Мария Старецът носеше Младенеца, * а Той му беше Владика; / Дева Го роди / и като запази девството си, Му се поклони.

Моления

Да славословим Спасителя, Който беше посветен на Господа в храма, и да отправим към него нашите молитви:

       Нека очите ни видят Твоето спасение.

Христе Спасителю, Ти си светлина за просвета на езичниците,

— освети онези, които не Те познават, за да повярват в Тебе, Истинския Бог.

Изкупителю наш, Ти си слава на Твоя народ Израил,

— нека Твоята Църква да заблести между народите.

Исусе, възжелан от всички народи, Симеон Те видя като Спасител,

— доведи всички хора до спасението.

Господи, когато Те посвещаваше, Твоята майка, Мария, чу, че я очаква мечът на страданието,

— укрепвай всички, които понасят несгоди в служба на Тебе.

Христе, източник на блаженство за светците, Симеон Те видя преди смъртта си, както горещо бе копнял,

— яви се във вечността на онези, които искат да Те виждат след смъртта си.

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, коленопреклонно се молим на Твоето величие, † кактоТвоят Единороден Син на днешния ден беше представен в храма в естеството на нашата плът, * така да направиш да се представим с пречистени сърца и ние пред Тебе. Чрез нашия Господ.