Liturgia-bg

Литургите отслужваме през седмица

18.30 ч. – вторник

18.30 ч. – петък