Liturgia-bg

Литургия в неделя:

12.00 ч. – на английски език

Литургии през седмицата:

  • 18.30 ч. – вторник
  • 18.30 ч. – сряда
  • 18.30 ч. – четвъртък

Обожаване на Светото причастие

  • 18.00 ч. – вторник, сряда, четвъртък

Възможност за изповед:

преди и след литургия

Молитевни срещи: всяка сряда – 19.15 ч.

 

Ред на литургите в Пловдив:

Катедрала „Св. Лудвиг“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ 3;  през седмицата: 8.30 ч., 18.00 ч.; неделя: 8.30 ч., 10.00 ч., 18.00 ч.

„Свети Дух“ – ул. Съединение 3 (ж.к. Тракия);  през седмицата: 18.30 ч.; неделя: 10.00 ч.

„Възнесение Господне“ (източен обред) – ул. Кръстю Пастухов 22;  през седмицата: 18.00 ч., неделя: 10.30 ч.

Национално Светилище Дева Мария Лурдска – ул. Христо Матов 9, събота (и всяко 11-то число на месеца) 17.00 ч.

„Свети Роко“ –ул. Захаридово 90 (жк. Коматево);

„Свети Йосиф“ –  ул. Димитров 11B; само на 19 март