Darenie-bg

Дарение през банков превод:

Титуляр на сметката: Орден на Малките Братя Капуцини – Пловдив

Наименование на банката: Райфайзенбанк

IBAN: BG95RZBB91551004319678

BIC: RZBBBGSF