remonta-pl

Po otrzymaniu koniecznych zezwoleń z Ministerstwa Kultury oraz lokalnych władz w marcu 2020 г. rozpoczęły się prace remontowo-budowlane. W pierwszym etapie wykonano nowe stropy, dach.

W 2021 roku zostały zamontowane okna oraz rozpoczęto prace przy elewacji zewnętrznej.

Składamy serdeczną wdzięczność wszystkim Darczyńcom z Polski, którzy włączyli się w pomoc przy naszym remoncie.

Łączymy się w modlitwie. Bóg zapłać! Bracia Mniejsi Kapucyni

Konto złotówkowe w Polsce : Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków.

Numer rachunku: PL28 1600 1462 1847 0283 1000 0076.

Tytułem: Ofiara na Płowdiw