darenie-pl

Konto w złotówkach PLN:

Właściciel rachunku: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków.

Numer rachunku: PL28 1600 1462 1847 0283 1000 0076.

Tytułem: Ofiara na Płowdiw