verouchenie_03

 1. ГЛАВА ТРЕТА
  ЧОВЕК ОТКЛИКВА НА БОГ
  Аз вярвам
  1. Как отговаря човек на Бог, който му се открива?
  Човекът, подкрепян от Божията благодат, отговаря с послушанието на вярата, което е пълно доверяване на Бог и приемане на Неговата истина, тъй като е гарантирана от Него, който е самата Истина.
  1. Кои са главните свидетели на покорност във вярата в Свещеното писание?
  Много са тези свидетели, особено се открояват двама: Авраам, който подложен на изпитание „повярва на Бога“ (Рим. 4:3) и винаги се покоряваше на Неговия зов и затова стана „баща на всички вярващи“ (Рим. 4:11,18); и Дева Мария, която през целия си живот осъществи по най-съвършен начин послушанието на вярата: „Нека ми бъде по думата ти“ (Лук. 1:38).
  1. Какво означава за човека да вярва в Бог?
  Означава човек да се приобщи към самия Бог, да Му се довери и да се съгласи с всички открити от Него истини, защото Бог е Истината. Означава да вярва в един единствен Бог в три лица: Отец, Син и Свети Дух.
  1. Какви са характеристиките на вярата?
  Вярата е безвъзмезден Божи дар, достъпен за всеки, който смирено я търси, тя е свръхестествена добродетел, необходима за да бъдем спасени. Вярата е човешко действие, т.е. действие на човешкия разум, който приема свободно Божествената истина по повеля на движената от Бога воля. Вярата, впрочем, е сигурна, защото се основава на Словото Божие; тя е действена „чрез любовта“ (Гал. 5:6); постоянно расте, благодарение на слушането на Божието слово и молитвата. Тя позволява от сега да предвкусим небесната радост.
  1. Защо няма противоречие между вяра и наука?
  Макар че вярата надвишава разума, никога не може да има противоречие между вяра и наука, защото и двете водят произхода си от Бог. Сам Бог дава на човека както светлината на разума, така и вярата.
  Разбирай, за да вярваш; вярвай, за да разбираш“ (Св. Августин).
  НИЕ ВЯРВАМЕ
  1. Защо вярата е лично и същевременно църковно дело?
  Вярата е лично дело, човек дава свободен отговор на Бог, Който му се открива. Същевременно е църковно дело, чийто израз е изповядването: „Ние вярваме“. Всъщност Църквата е тази която вярва, и така с благодатта на Свети Дух предшества, поражда и храни вярата у всеки християнин. За това Църквата е Майка и Учителка.
  Не може да има Бог за Баща този, който няма Църквата за Майка“ (Св. Киприан).
  1. Защо са важни формулите на вярата?
  Формулите на вярата са важни, защото позволяват да се изразят, усвоят, прославят и споделят с другите истините на вярата на един общ език.
  1. В какъв смисъл вярата на Църквата е една единствена?
  Църквата, макар и изградена от различни по език, култура и обреди хора, изповядва в един глас една вяра, получена от един 182 Господ и предадена от едното Апостолско предание. Тя изповядва един-единствен Бог – Отец, Син и Свети Дух – и показва един единствен спасителен път. Затова вярваме с едно сърце и една душа всичко, което се съдържа в Словото Божие, предадено или написано, и предложено от Църквата като божествено откровено.