verouchenie_05

 1. Глава втора
  Вярвам В Исус Христос, Единороден Син Божи
  1. Какво е благовестието за човека?
  То е благата вест за Исус Христос, „Синът на живия Бог“: (Мат. 16:16), умрял и възкръснал. По времето на цар Ирод и император Цезар Август Бог изпълни обещанията, дадени на Авраам и потомството му, като изпрати „Своя Син Eдинороден, Който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението“ (Гал. 4:4-5).
  1. Как се разпространява Благата вест?
  Още от началото първите ученици имаха горещото желание да известяват за Исус Христос, за да отведат всички хора до вярата в Него. И днес, от любящото познание за Христос блика желание за евангелизиране и катехизиране, т.е. да се разкрие в Неговата личност цялостният замисъл на Бог и да постигне човечеството съобщност с Него.
  „И в Исуса Христа, Неговия единствен Син, Господ наш“
  1. Какво означава името „Исус“?
  Дадено от ангела при Благовещението, името „Исус“ означава „Бог спасява“. То изразява Неговата самоличност и мисия, „защото Той ще спаси народа Си от греховете му“ (Мат. 1:21). Апостол Петър заявява, че „под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (Деян. 4:12).
  1. Защо Исус е наречен „Христос“?
  „Христос“ на гръцки, „Месия“ на иврит, означава „помазан“. Исус е Христос, защото е посветен от Бог, помазан от Свети Дух за изкупителната мисия. Той е очакваният от Израил Месия и изпратен в света от Отца. Исус прие названието Месия като разкри неговия смисъл: „слезлия от небето“ (Иоан. 3:13), разпнат и след това възкръснал, Той е Страдащият слуга, който „даде душата Си откуп за мнозина“ (Мат. 20:28). От името Христос идва нашето име християни.
  1. В какъв смисъл Исус е Единороден Син Божи?
  Той е Син Божи по единствен и съвършен начин. При Кръщението и Преображението гласът на Отец посочва Исус като „Моя възлюбен Син“. Представяйки се като Сина, Който „познава Отца“ (Мат. 11:27), потвърждава единствената по рода си и вечна връзка с Бог, Неговия Отец. Той е „Единороден Син“ Божи (1 Иоан. 4:9), второто Лице на Троицата. Той е център на апостолската проповед: апостолите видяха „славата Му, слава като на Единороден от Отца“ (Иоан. 1:4).
  1. Какво е означава названието „Господ“?
  В Библията с това название се обозначава обикновено Върховният Бог. Исус го приписва на Себе си и открива Своята върховна божественост чрез господството над природата, над демоните, над греха и над смъртта и най-вече – със Своето възкресение. Първите вероизповеди провъзгласяват, че властта, почитта и славата, дължими на Бог Отец, са дължими и на Исус: „Бог… Му даде име, което е по-горе от всяко име“ (Фил. 2:9). Той е Господ на света и на историята, единственият, на Когото човек трябва изцяло да подчини своята лична свобода.
  Исус Христос – „заченат от Светия Дух и е роден от Дева Мария“
  1. Защо Синът Божи стана човек?
  Синът Божи се въплъти в утробата на Дева Мария чрез делото на Свети Дух за нас, хората, и за нашето спасение, т.е. за да помири нас,  грешниците, с Бог; за да познаем безкрайната Му любов; за да бъде наш образец на святост и да ни направи „участници в божественото естество“ (2 Петр. 1:4).
  1. Какво означава думата „Въплъщение“?
  Църквата нарича „Въплъщение“ тайната на удивителното единение на божествената с човешката природа в едното Божествено лице на Словото. За да осъществи нашето спасение, Синът Божи стана „плът“ (Иоан. 1:14), стана наистина човек. Вярата във Въплъщението е отличителен знак за християнската вяра.
  1. По какъв начин Исус Христос е истински Бог и истински човек?
  Исус е неразривно истински Бог и истински човек в единството на Своята Божествена личност. Той е Синът Божи, „роден, несътворен, единосъщен с Отца“, който стана истински човек, наш брат, без да престане да бъде Бог, наш Господ.
  1. Какво учи по този въпрос съборът в Халкидон (451 г.)?
  Съборът в Халкидон учи: „един и същи Син, Господ наш и Исус Христос, съвършен по отношение на Божествената си природа и съвършен по отношение на човешката си природа, истински Бог и истински човек, с разумна душа и тяло, единосъщен на Отца по Божествена природа и единосъщен нам по човешка природа, във всичко подобен на нас, освен в греха, роден преди всички векове от Отца по Божествена природа, а в последните дни, заради нас и заради нашето спасение, (роден) от Дева Мария Богородица по човешка природа.“
  1. Как Църквата изразява тайната на Въплъщението?
  Църквата изразява тази тайна като твърди, че Исус Христос е истински Бог и истински човек с две природи – божествена и човешка, не смесени, но съединени в Лицето на Словото. Следователно всичко в човешката природа на Исус – чудесата, страданията, смъртта – трябва да бъде отдадено на Божествената Му личност, която действа чрез приетата човешка природа.
  „Единородний Сине и Слово Божие, Който си безсмъртен и си благоволил за нашето спасение да се въплътиш от Света Богородица и приснодева Мария… Ти, Който си един от Света Троица и си прославян с Отца и Светия Дух, спаси ни“ (Литургия на св. Йоан Златоуст)
  1. Божият Син, станал човек, имаше ли душа с човешко познание?
  470-474      Божият Син прие тяло, оживотворено от разумна човешка душа. Със своето човешко познание Исус научи много неща чрез опита. Като човек Синът Божи имаше също съкровено и непосредствено знание за Бог, Своя Отец. Както проникваше в тайните мисли на хората, така имаше и пълно познание за отвечните замисли, които бе дошъл да открие.
  1. Как се съгласуват двете воли на Въплътеното слово?
  Исус притежава една божествена воля и една човешка воля. В Своя земен живот Божият Син по човешки желаеше за нашето спасение всичко онова, което божествено бе решено с Отца и Свети Дух. Човешката воля на Исус следва божествената воля без упорство и противопоставяне, даже повече, тя Му е подчинена.
  1. Имал ли е Христос истинско човешко тяло?
   Христос прие истинско човешко тяло, чрез което невидимият Бог стана видим. По тази причина Христос може да бъде представян и почитан чрез свещени образи.
  1. Какво представлява Сърцето Исусово?
  Исус ни позна и обикна с човешко сърце. Неговото сърце, прободено за нашето спасение, е символ на онази безкрайна любов, с която Той възлюбва Отца и всички хора.
  1. Какво означава изразът „заченат от Светия Дух“?
  Означава, че Дева Мария зачена в утробата си вечния Син от Свети Дух без участието на мъж. „Дух Светий ще слезе върху ти“ (Лук. 1:35), ѝ каза ангелът при Благовещението.
  1. „Роден от Дева Мария“. Защо Мария е наистина Божия майка?
  Мария е истинно Божия майка, защото е майката на Исус (Иоан. 2:1; 19:25). И действително Този, Когото тя зачена от Свети Дух и Който стана наистина неин Син, е вечният Син на Отца. Той е самият Бог.
  1. Какво означава „Непорочно зачатие“?
  Бог даром избра извечно Мария да бъде майка на Неговия син. За да изпълни тази мисия, тя бе зачената непорочна. Това означава, че благодарение на Божията благодат и предвид заслугите на Исус Христос Мария, още от своето зачатие, е била предпазена от първородния грях.
  1. Как сътрудничи Дева Мария в Божествения замисъл на спасението?
  Благодарение на Божията благодат Мария през целия си живот е останала незасегната от всеки личен грях. Тя е пълната с благодат (срв. Лук. 1:28) – Пресветата. Когато ангелът ѝ благовести, че ще роди „Сина на Всевишния“ (Лук. 1:32), тя дава свободно своето съгласие с „покоряване на вярата“ (Рим. 1:5). Мария се посвети изцяло на Личността и делото на своя Син Исус, прегръщайки от все сърце божествената воля за спасение.
  1. Що означава девствено зачатие на Исус?
  Означава, че Исус е бил заченат в утробата на Девата единствено чрез могъществото на Свети Дух, без намесата на мъж. Той е Син на Небесния отец според божествената природа и Син на Мария според човешката природа, но същностно Син Божи в двете природи, съдържащ в Себе Си само една личност – божествената.
  1. В какъв смисъл Мария е „винаги Дева“?
  В смисъл, че тя е „останала Дева при зачатието на своя Син, Дева при раждането, Дева при бременността, Дева при откърмването Му на гърдите си, винаги Дева“ (Св. Августин). При това, когато евангелията говорят за „братя и сестри на Исус“, става дума за близки сродници на Исус – според тогавашната изразност на Свещеното писание.
  1. По какъв начин духовното майчинство на Мария е всеобщо?
  Мария има един единствен Син, Исус, но чрез Него нейното духовно майчинство се разпростира до всички хора, които Той дойде да спаси. Послушна редом с новия Адам Исус Христос, Девата е новата Ева, истинската майка на живите, която със своята майчина любов съдейства за тяхното раждане и израстване в благодатта. Дева и Майка, Мария е образ на Църквата, нейното най-съвършено изпълнение.
  1. В какъв смисъл целият живот на Христос е Тайна?
  Целият живот на Христос е събитие на откровение. Това, което е видимо в земния живот на Исус, води към Неговата невидима тайна, най-вече към Тайната на Неговото божествено синовство: „Който е видял Мене, видял е Отца“ (Иоан. 14:9). От друга страна, макар че спасението се осъществи изцяло на Кръста и от Възкресението, целият живот на Христос е Тайна на Спасението, защото всичко, което Исус направи, каза и изстрада имаше за цел да спаси падналия човек и да възстанови първоначалното му призвание да бъде Божие дете.
  1. Как бяха подготвени тайните на Исус?
  Преди всичко продължилата с векове надежда, която ние преживяваме отново литургично в предколедното време. Освен чрез неясното очакване, което вложи в сърцата на езичниците, Бог подготви идването на Своя Син чрез Стария завет до идването на Йоан Кръстител, който беше последният и най-големият от пророците.
  1. Какво учи Евангелието за тайните на рождението и детството на Исус?
  На Рождество славата на небето се явява в слабостта на едно детенце; Обрязването на Исус е знак за Неговата принадлежност към еврейския народ и предобраз на нашето кръщение; Богоявлението е показването на Царя-Месия на Израел на всички народи; при Представянето в храма Симеон и Анна символизират целия чакащ Израел, който посреща своя Спасител; Бягството в Египет и клането на невинните деца предвещават, че целият живот на Христос ще бъде под знака на преследването; Връщането от Египет напомня Изхода и представя Исус като новия Мойсей – Той е истинският и окончателен освободител.
  1. Какво ни учи скритият живот на Исус в Назарет?
  По време на скрития живот в Назарет Исус остава в мълчанието на едно обикновено съществуване. Това ни позволява да бъдем в общение с Него в светостта на всекидневния живот, изтъкан от молитва, простота, работа и семейна любов. Неговото подчиняване на Мария и на Неговия баща хранител Йосиф е образ на синовното Му послушание на Отца. Мария и Йосиф приемат с вяра Тайната на Исус, макар и не винаги да я разбират.
  1. Защо Исус получи от Йоан „покайно кръщение за опрощаване грехове“ (Лук. 3:3)?
  За да даде начало на Своя видим живот и да предвари „Кръщението“ на Своята смърт. Така, макар и без грях, Той приема да бъде причислен към грешниците, Той – „Агнецът Божи, Който взима върху Си греха на света“ (Йоан. 1:29). Отец Го провъзгласи за Своя „възлюбен Син“ (Мат. 3:17) и Духът слиза върху Него. Кръщението на Исус е предобраз на нашето кръщение.
  1. Какво откриват изкушенията на Исус в пустинята?
  Изкушенията на Исус в пустинята обобщават тези на Адам в Рая и на Израел в пустинята. Сатана изкушава Исус в послушанието на поверената Му от Отца мисия. Христос, Новият Адам, устоява и Неговата победа предвестява победата на страданието, върховното послушание на синовната Му любов. Църквата се присъединява към тази тайна през литургическото време на Великите пости.
  1. Кой е призован да вземе участие в Царството Божие, възвестено и осъществено от Исус?
  Исус призовава всички хора да вземат участие в Царството Божие. И      най-лошият грешник е приканен да се обърне и да приеме безкрайното милосърдие на Отца. Още тук, на земята, Царството принадлежи на тези, които го приемат със смирено сърце. На тях са открити неговите тайни.
  1. Защо Исус явява Царството със знамения и чудеса?
  Исус съпровожда Своите думи със знамения и чудеса, за да засвидетелства, че Царството е у Него, Месията. Макар и да излекува някои хора, Той не дойде, за да унищожи всички злини тук, долу, а за да ни освободи преди всичко от робството на греха. Изгонването на бесовете предвещава, че Неговият кръст ще победи „княза на този свят“ (Иоан. 12:31).
  1. Каква власт даде Исус на Своите апостоли в Царството?
  Исус избра Дванадесетте бъдещи свидетели на Своето възкресение, направи ги участници в Своята мисия и в Своята власт, за да 567 поучават, да прощават грехове, да изграждат и управляват Църквата. В тази общност апостол Петър получи „ключовете на Царството“ (Мат. 16:19) и заема първото място с мисията да пази вярата в нейната цялост и да утвърждава в нея своите братя.
  1. Какво е значението на Преображението?
  В Преображението се яви преди всичко Троицата: „Отец в гласа, Синът в човека, Духът в светлоносния oблак“ (Св. Тома от Аквино). Говорейки с Мойсей и Илия за своята „смърт“ (Лук. 9:31), Исус показа, че Неговата слава минава през Кръста и даде предвестие на Неговото Възкресение и славно идване, което „ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло“ (Фил. 3:21).
  “Ти се преобрази на планината, Христе Боже, и Твоите ученици съзерцаваха Твоята слава, доколкото можеха, та когато Те видят разпнат, да разберат, че страдаш доброволно, и да проповядват на света, че Ти си наистина сияние на Отца“ (Тропар на Преображение).
  1. Как се случи месианското влизане на Исус в Йерусалим?
  В определеното време Исус реши да отиде в Йерусалим, за да претърпи своето страдание, да умре и възкръсне. Като Цар-Месия, Който открива идването на Царството, Той влиза в Своя град, възседнал осле. Приветстван е от децата, чиято възхвала е подета от евхаристичната песен: „Благословен, идещият в име Господне! Осанна! (спаси ни!)“ (Мат. 21:9). С това влизане в Йерусалим Църквата дава литургичното начало на Страстната седмица.
  Исус Христос – „страдал при Понтийския Пилат, разпнат бил, умрял и бил погребан“
  1. Какво е значението на Пасхалната тайна на Исус?
  Пасхалната Тайна на Исус, която включва Неговото страдание, смърт, възкресение и прославяне е в центъра на християнската вяра, защото спасителният замисъл на Бог се изпълни веднъж завинаги чрез изкупителната смърт на Неговия Син Исус Христос.
  1. С какви обвинения беше осъден Исус?
  Някои от водачите на Израел обвиниха Исус, че действа против Закона, против Йерусалимския храм и особено против вярата в единия Бог, защото Се провъзгласи за Син Божи. Затова Го предадоха на Пилат, за да Го осъди на смърт.
  1. Какво бе поведението на Исус спрямо Израилевия закон?
  Исус не унищожи Закона, даден от Бог на Мойсей на планината Синай, а го изпълни, давайки му окончателното обяснение. Той е Божественият законодател, Който изпълнява съвършено този Закон. От друга страна чрез Своята изкупителна смърт, като верния слуга Той поднася единственото жертвоприношение, способно да изкупи всичките „престъпления през първия завет“ (Евр. 9:15).
  1. Какво бе отношението на Исус към Йерусалимския храм?
  На Исус му е вменена враждебност към храма. Точно обратното, Той го почита като „Дома на Отца Ми“ (Иоан. 2:16) и там излага важна част от Своето учение. Ала също така Той предрича неговото разрушаване в отношение със собствената Си смърт и Сам се представя като окончателното обиталище на Бог сред хората.
  1. Исус противопостави ли се на вярата на Израил в единия и спасяващ Бог?
  Исус не се противопостави никога на вярата в единия Бог, още по-малко когато Той извършваше съвършеното Божествено дело, с коетоизпълняваше месианските обещания и Се откриваше като равен на Бога в прошката на греховете. Изискването на Исус да Му се вярва и да се обърнат към Него позволява да се разбере трагичното неразбиране на Синедриона, който счете, че Исус заслужава смърт като богохулник.
  1. Кой е отговорен за смъртта на Исус?
  Страданието и смъртта на Исус не може да бъде вменявано без разлика нито на всички евреи, живели по Негово време, нито на дошлите след тях във времето и пространството евреи. Всеки отделен грешник, т.е. всеки човек е истинска причина и инструмент за страданията на Изкупителя и по-тежка е вината на онези, особено ако са християни, които по-често падат в греха и се наслаждават на порока.
  1. Защо смъртта на Исус е част от Божия замисъл?
  За да помири със Себе си всички хора, обречени на смърт заради греха, Бог пое от любов инициативата да изпрати Своя Син, за да се предаде на смърт заради грешниците. Възвестена в Стария завет, особено като жертвата на Страдащия раб, смъртта на Исус настъпва „според Писанията“.
  1. Как Исус поднесе Себе Си на Отца?
  Целият живот на Христос е свободно поднасяне на Отца, за да изпълни Неговия замисъл за спасение. Той даде „душата Си откуп за мнозина“ (Марк. 10:45) и така помири цялото човечество с Бог. Неговото страдание и Неговата смърт разкриват как човешката Му природа е свободният и съвършен инструмент на Божествената любов, която желае спасението на всички хора.
  1. Как се изразява приношението на Исус на Тайната вечеря?
  По време на Тайната вечеря с апостолите, в навечерието на Своето страдание Исус предвари, т.е. оповести и осъществи предварително доброволното Си приношение: „Това е Моето тяло, което за вас се дава…“, „Това е Моята кръв, която за вас се пролива…“ (Лук. 22:19- 20). Така Той установи Евхаристията като „спомен“ (1 Кор. 11:25) на Своята жертва и остави Своите апостоли като свещенослужители на Новия завет.
  1. Какво се случи при агонията в Гетсиманската градина?
  Въпреки ужаса, който представлява смъртта за изцяло святата човешка природа на „Началника на живота“ (Деян. 3:15), човешката воля на Божия син се съедини с волята на Отца – Исус прие за нашето спасение да поеме греховете ни в Своето тяло „бидейки послушен дори до смърт“ (Фил. 2:8).
  1. Какви са следствията от жертвоприношението на Христос на кръста?
  Исус свободно принесе Своя живот в изкупителна жертва, т.е. Той изкупи нашите провинения с пълното послушание на Своята любов чак до смърт. Това „възлюби докрай“ (Иоан. 13:1) на Божия син помири цялото човечество с Отца. Пасхалното жертвоприношение на Христос изкупи следователно хората по единствен, съвършен и окончателен начин и отвори за тях общението с Бог.
  1. Защо Исус прикани Своите ученици да вземат кръстa си?
  Като прикани Своите ученици да вземат кръста си и да Го последват (срв. Мат. 16:24), Исус искаше да присъедини към изкупителната Си жертва ония, които първи са познали Неговата добротворност.
  1. В какво състояние беше тялото на Христос, докато се намираше в гроба?
  Христос, позна истинска смърт и истинско погребение. Ала силата Божия предпази тялото Му от тление.
  Исус Христос – „слязъл в ада, в третия ден възкръснал от мъртвите“
  1. Що е „адът“, в който слезе Исус?
  „Адът“ – различен от онзи на осъдените – е състоянието на всички онези праведни и нечестиви, които са умрели преди Христос. С душа, единена с Божествената Му личност, Исус достига до обиталището на мъртвите праведници, които очакваха своя Изкупител, за да им открие пътя към съзерцанието на Бог. След като победи със Своята смърт смъртта и дявола, „у когото е властта на смъртта“ (Евр. 2:14), Той освободи праведниците, очакващи Изкупителя и им отвори вратите на небето.
  1. Какво място заема Възкресението на Христос в нашата вяра?
  Възкресението на Исус е върховната истина на нашата вяра в Христос и представлява заедно с Кръста съществена част на Пасхалната тайна.
  1. Кои „знаци“ свидетелстват Възкресението на Исус?
  Освен съществения знак на празния гроб, Възкресението на Исус е засвидетелствано от жените, които първи срещат Исус и го известяват на апостолите. Исус после „се яви на Кифа (Петър) и след това на дванайсетте; после се яви на повече от петстотин братя наведнъж“ (1 Кор. 15:5-6), а и на други. Апостолите не биха могли да измислят Възкресението, защото и на тях то им се струва невъзможно; всъщност Исус дори ги укорява за тяхното неверие.
  1. Защо Възкресението е в същото време трансцендентно събитие?
  Бидейки едно историческо събитие, установено и потвърдено със знаци и свидетелства, Възкресението – което е влизането на човечеството вярващо в Христос, в славата на Бог – като тайна на вярата надвишава и превъзхожда историята. Ето защо Възкръсналият Христос не се показва на света, а на Своите ученици, превръщайки ги в Свои свидетели пред народа.
  1. В какво състояние се намира възкръсналото тяло на Исус?
  Възкресението на Христос не е завръщане към земния живот. Неговото възкръснало тяло е същото, което е било разпънато и носи белезите на Неговото страдание, но вече участва в Божествения живот с качествата на едно прославено тяло. По тази причина възкръсналият Исус е във висша степен свободен да се явява на Своите ученици, където и както пожелае, под един или друг образ.
  1. По какъв начин Възкресението е дело на Пресветата Троица?
  Възкресението на Христос е трансцендентно дело на Бог. Трите Лица действат ведно според това, което им е присъщо: Отец явява Своето могъщество; Синът „приема пак“ живота, който свободно е дарил (срв. Иоан. 10:17), съединявайки Своята душа и тяло, което Духът съживява и прославя.
  1. Какъв е смисълът и спасителното значение на Възкресението?
  Възкресението е връхната точка на Въплъщението. То потвърждава божествеността на Христос както и всичко това, което Той направи и поучи; изпълнява всички божествени обещания в наша полза. Впрочем, Възкръсналият, победителят на греха и на смъртта е начало на нашето оправдание и на нашето Възкресение. Още отсега ни осигурява благодатта на осиновението, което е действителното участие в Неговия живот на единороден Син; после, в края на времената, Той ще възкреси нашето тяло.
  Исус Христос – „възнесъл се на небето, където седи отдясно на Бога, Всемогъщия Отец“
  1. Какво представлява Възнесението?
  След четиридесетте дни, през които Исус се явява на апостолите с чертите на обикновената човешка природа, забулваща славата Му на Възкръснал, Христос се възнася на небесата и сяда отдясно на Отца.
  Той е Господ, който вече царува със Своята човешка природа във вечната слава на Сина Божи и непрекъснато се застъпва пред Отца в наша полза. Изпраща ни Своя Дух и ни дава надежда, че един ден ще Го доближим, тъй като ни е приготвил място.
  Исус Христос – „ще дойде да съди живите и мъртвите“
  1. Как царува сега Господ Исус?
  Господ на света и на историята, Глава на Своята църква, просла- веният Христос тайнствено остава на земята, където Неговото Царство като зародиш и начало е вече присъстващо в лицето на Църквата. Един ден Той ще се завърне прославен, но не знаем в кое време. За това живеем в бдителност, молейки се: „Дойди, Господи“ (Откр. 22:20).
  1. Как ще се осъществи идването на Господ в слава?
  След последното космическо сътресение на този преходен свят славното идване на Христос ще се осъществи с окончателното тържество на Бог при Второто пришествие и Страшния съд. Така ще се изпълни Царството Божие.
  1. Как Христос ще съди живите и мъртвите?
  Христос ще съди с властта, която придоби като Спасител на света, дошъл да спаси хората. Тогава ще се открият тайните на сърцата, както делата на всеки спрямо Бог и спрямо ближния. Всеки човек според делата си ще бъде изпълнен с живот или осъден за вечността. Така ще се осъществи „Христовото съвършенство“ (Еф. 4:13), в което „Бог ще бъде всичко у всички“ (1 Кор. 15:28).